Bli Medlem

Detta gör Tomelilla Whiskyklubb

Klubben arrangerar under varje år minst 4 träffar ( förlagda främst på torsdagar 18.30 – 21.30 ). Externa  provningsledare nyttjas i den mån vi ser möjligheter till det . Vid provningarna provas 6 whiskys (2 cl) som jämförs och betygsätts på en 10 gradig skala. Medlemsavgiften för 2024 är 100kr/medlem.

Vid varje whiskyprovning serveras någon form av en enkel måltid och kaffe. Till kaffet ingår det 2cl whisky, denna varierar i sort mellan provningarna.

Priset för klubbens provningar varierar mellan 500 – 600 kr / deltagare. Avgiften betalas till klubbens kassör via Swish eller kontant vid entré till provningen. Priset för respektive provning står i inbjudan.

Vid samtliga whiskyprovningar kan även icke medlemmar som blivit inbjuden av tidigare medlem få chansen att delta och bli medlem. Medlemavgiften är 100 kr och möjligheten att deltaga är beroende av antal lediga platser.

Medlemsföreskrifter för medlemskap i Tomelilla Whiskyklubb

Syfte

 • Öka kunskapen om whisky
 • Verka för goda dryckesvanor
 • Vara ett aktivt forum som stimulerar ett seriöst whiskyintresse
 • Arrangera intressanta whiskyprovningar (4 ggr/år).
 • Att tillvarataga klubbmedlems kunnande / erfarenhet rörande olika whiskyupplevelser och med utgångspunkt av informationen verkställa att föreslagen whisky ingår i våra whiskyprovningar
 • Att upprätthålla en styrgrupp som har till uppgift att förbereda och verkställa ovanstående punkter (Styrgruppen består av max 8 ledamöter)

Krav

 • Ha ett seriöst intresse för whisky och klubbens aktiviteter
 • Att erlägga beslutad årsavgift
 • Vara intresserad av att prova olika sorters whisky
 • Uppträda på ett städat och korrekt sätt vid klubbens aktiviteter
 • Vara intresserad av att ta del av / lära mer inom whiskyområdet
 • Lämna idéer / tips till aktörer i styrgruppen så att idéerna kan genomföras
 • Ha rätt ålder för att få nyttja spritdrycker

Regler

 • Återbud måste lämnas senast söndagen innan provningen. Medlem som uteblir debiteras hela provningsavgiften och om denna inte betalar utesluts man ur klubben. (Vid sjukdom kontakta någon i styrgruppen)
 • Medlem som anmäler gäst ansvarar fullt ut för denna! Både gällande provningsavgift – uppförande – närvaro.mm

Hur du ansöker

Intresseanmälan gällande medlemskap görs via epost. Uppge namn, adress, telefonnummer samt epost.
Maila din anmälan till: tomelillawhiskyklubb2.0@gmail.com