Bli Medlem

Hur du ansöker

Intresseanmälan gällande medlemskap görs via epost. Uppge namn, adress, telefonnummer samt epost.
Maila din anmälan till: tomelillawhiskyklubb2.0@gmail.com

Information om gällande medlemsavgift, provningsdatum mm kommer efter nästa styrgruppsmöte 19 April.

Detta gör Tomelilla Whiskyklubb

Klubben arrangerar under varje år minst 4 träffar ( förlagda främst på torsdagar 18.30 – 21.30 ). Externa  provningsledare nyttjas i den mån vi ser möjligheter till det . Vid provningarna provas 6 whiskys( 2 cl ) som jämföres och betygsättes på en 10 gradig skala.

Vid alla 4 provningstillfällena serveras någon form av en enkel måltid och till kaffet erhålles 2 cl av ”Olika Whiskys”.
Vid whiskyprovarträffarna är priset 500 – 600 kr / deltagare vilket erlägges till klubbens kassör vid entré till provningen. Priset kommer vi ut med innan provningen

Vid samtliga whiskyprovningar kan även icke medlemmar som blivit inbjuden av tidigare medlem få chansen att bli medlem. Medlemavgiften är 100 kr och möjligheten att deltaga är beroende av antal lediga platser.

Medlemsföreskrifter för medlemskap i Tomelilla Whiskyklubb

Syfte

 • Öka kunskapen om whisky
 • Verka för goda dryckesvanor
 • Vara ett aktivt forum som stimulerar ett seriöst whiskyintresse
 • Arrangera intressanta whiskyprovningar (4 ggr/år).
 • Att tillvarataga klubbmedlems kunnande / erfarenhet rörande olika whiskyupplevelser och med utgångspunkt av informationen verkställa att föreslagen Whisky ingår i våra Whiskyprovningar
 • Att upprätthålla en styrelse som har till uppgift att förbereda och verkställa ovanstående punkter ( Styrelsen består av max 8 ledamöter )

Krav

 • Ha ett seriöst intresse för Whiskyområdet och klubbens aktiviteter
 • Att erlägga beslutad årsavgift
 • Vara intresserad av att prova olika sorters Whisky
 • Uppträda på ett städat och korrekt sätt vid klubbens aktiviteter
 • Vara intresserad av att ta del av / lära mer inom Whiskyområdet
 • Lämna idéer / tips till aktörer i styrelsen så att idéerna kan genomföras
 • Ha rätt ålder för att få nyttja spritdrycker

Regler

 • Medlemmar ska vara föranmälda vid klubbmöten via e-post. Avbokningar går att göra till och med söndagen innan provningen därefter påföres en avgift utgörande 400:-/ hela provavgiften.
 • Medlem som anmäler gäst ansvarar fullt ut för denna ! Både gällande provavgift – uppförande – närvaro.mm