Bli Medlem

Hur du ansöker

Intresseanmälan gällande medlemskap göres via e-post, uppge namn – adress -telefon samt förhoppningsvis e-postadress uppge gärna om Du blivit rekommenderad att söka medlemskap av någon som redan är medlem i klubben.
All information kommer att ske via e-post samt läggas ut på vår hemsida.
Epostadress för anmälan äro : kjell@tomelillawhiskyklubb.se
Efter det att vi erhållit Din anmälan tar styrelsen beslut rörande inval – och beslut översändes till Dig via epost ( har Du ej epost erhålles svaret via brev eller telefon )

Första avgift som erlägges utgör 600:-.

Klubbens medlemsavgift är sedan fortsättningsvis 200 / år och erlägges under december månad året innan verksamhetsåret .

Detta gör Tomelilla Whiskyklubb

Klubben arrangerar under varje år minst 6 träffar ( förlagda på torsdagar 18.30 – 21.30 ) vid minst 2 av dessa träffar / provningar anlitas en provningsledare . Vid provningarna provas 5 whiskys( 2 cl ) som jämföres och betygsättes med utgångspunkt från klubbens ”likare” vilken är Glen Grant The Major´s Reserve ( 4 cl )  40% ( denna likare har erhållit betyget 5 på en 10 gradig skala ) vid klubbträffarna genomföres ett kortare utbildningsavsnitt.

Vid alla 6 provningstillfällena serveras ärtsoppa och punsch ( 3 cl ) och till kaffet erhålles 3 cl av ”Olika Whiskys”. ( varianter på mat kan förekomma )
Vid whiskyprovarträffarna är priset 400:- / deltagare vilket erlägges till klubbens kassör vid entré till provningen.

Vid samtliga whiskyprovningarna kan även icke medlem deltaga ( inbjudas av redan medlem ) kostnaden är ( 450:-/ deltagare ) och möjligheten att deltaga är beroende av antal lediga platser. Vid anmälan om deltagande på epost enligt ovan vg ange om Du är medlem eller vem Du blivit inbjuden av.

Medlemsföreskrifter för medlemskap i Tomelilla Whiskyklubb

Syfte

 • Öka kompetensen inom hela Whiskyområdet
 • Verka för goda dryckesvanor
 • Vara ett aktivt forum som stimulerar ett seriöst whiskyintresse
 • Arrangera klubbmöten där intressanta whiskyprovningar genomföres Klubbmöten / provningar arrangeras 6 ggr / år.
 • Vid intresse anlita intressanta föredragshållare
 • Att Klubbens buteljeringsteam verkar för att få till stånd en Klubbwhisky
 • Att genom vår hemsida delge intressanta nyheter och möjligheter inköp, fat, provarglas, resor mm
 • Att ordna resor till whiskyländer såsom Skottland m.fl
 • Att tillvarataga klubbmedlems kunnande / erfarenhet rörande olika whiskyupplevelser och med utgångspunkt av informationen verkställa att föreslagen Whisky ingår i våra Whiskyprovningar
 • Att upprätthålla en styrelse som har till uppgift att förbereda och verkställa ovanstående punkter ( Styrelsen består av max 8 ledamöter )

Krav

 • Ha ett seriöst intresse för Whiskyområdet och klubbens aktiviteter
 • Att erlägga beslutad årsavgift
 • Vara intresserad av att prova olika sorters Whisky
 • Uppträda på ett städat och korrekt sätt vid klubbens aktiviteter
 • Vara intresserad av att ta del av / lära mer inom Whiskyområdet
 • Lämna idéer / tips till aktörer i styrelsen så att idéerna kan genomföras
 • Ha rätt ålder för att få nyttja spritdrycker

Regler

 • Medlemmar ska vara föranmälda vid klubbmöten via e-post.Avbokningar går att göra till och med söndagen innan provningen därefter påföres en avgift utgörande 400:-/ hela provavgiften.
 • Medlem som anmäler gäst ansvarar fullt ut för denna ! Både gällande provavgift – uppförande – närvaro.mm