Provningen den 11 oktober 2018

Sammanställning gällande provningen den 11 oktober 2018

Provledaren tillika klubbens ordförande hade sammanställt en intressant icke-rökig provbricka.
Många intressanta idéer och kommentarer uppstod under kvällen.

70 personer deltog på provningen

Bilder + text
Kjell Nilsson


[TestDatum date=20181011]