Provningen den 30 augusti 2018

Sammanställning gällande provningen den 30 augusti 2018

Provledaren Paul Larsson hade sammanställt en fantastisk provbricka där varj provad whisky erhöll mycket höga poäng
Paul genomförde uppdraget på allra bästa sätt.

64 personer deltog på provningen

Bilder + text
Kjell Nilsson

[TestDatum date=20180830]