Provningen den 18 maj 2017

Provningen den 18 maj 2017

Sammanställning över provningen 18 maj 2017

Vagn Ridderberg från Fioniaflaskan var kvällens provledare .
Han hade sammanställt en fantastisk provbricka och mycket höga poäng tilldelades dessa whiskys .
Provningen och informationen genomfördes på allra bästa sätt.
Provningen var fulltecknad ( 70 deltagare )

Foto / text : Kjell Nilsson

[TestDatum date=20170518]