Provningen den 30 mars 2017

Sammanställning över provningen 30 mars 2017

Familjen Lautrup – Pia , Hans och Christian var kvällens provledare . De hade sammanställt en fantastisk provbricka och till detta erhölls en mycket uppskattad tallrik med rökt viltkött .
Provningen och informationen genomfördes på allra bästa sätt.
Provningen var fulltecknad ( 70 deltagare )

Foto / text : Kjell Nilsson


[TestDatum date=20170330]