Provningen den 13 oktober 2016

Sammanställning över provningen den 13 oktober 2016

Provningen var en fantastisk ” The Glenlivet ” provning.
Provbrickan bestod i 6 whiskys från detta destilleri som finns i området Speyside på Skottland.
Provledaren / ambassadören Olof Noréus genomförde sitt uppdrag med bravur .
Mycket höga poäng erhöll de provade whiskyn från den fullbokade lokalen ( 70 deltagare )

Foto : Kjell Nilsson + Lars Jönsson

[TestDatum date=20161013]