Provningen 12 juni 2014

Sammanställning över klubbens 10-års jubileumsprovning den12 juni 2014.

Hela 87 deltagare deltog på denna fantastiska provning – den största satsningen i klubbens historia.

Av de provade whiskysorterna fick 4st ett högre medelbetyg än det tidigare rekordet och den 5e whiskyn låg i nivå med tidigare rekord.

Provledare var Håkan Andersson , Jonas Sjöstrand och Kjell Nilsson.


[TestDatum date=20140612]