Året som gått och året som kommer‏

Hej alla whiskyvänner!

Tomelilla whiskyklubb tackar för det gångna året – det har varit ett spännande år med fantastiska provningar och trevliga sammankomster.
Vi tar nu nya tag mot 2016 och är inne i planeringen av provningar som kommer. Vårens 3 provningar är förlagda på följande datum : 28 januari , 17 mars , 19 maj.
Det är nu också dags att betala medlemsavgiften för 2016 – avgiften är som tidigare 150 kr och insättes på klubbens bankgiro 727-5092
( skriv namn på inbetalningen ) sista inbetalningsdag äro den 31 december 2015.

Tack – Tack alla och trevliga helger framöver

Med vänlig hälsning

Kjell ordf TW